15 stycznia 2010

Bogactwo Europy


Na zamówienie Fryderyka Saskiego obok tradycyjnych prac jak Ołtarz Jabach, czy Poliptyk Siedmiu Boleści, Dürer wykonał również cykl Prac Herkulesa, odzwierciedlający zainteresowanie ówczesnych dorobkiem antyku. A jeśli dorobek antyku, to również fascynacja Italią, jej potężnymi ośrodkami politycznymi, które dla artystów z północy Europy, były przede wszystkim siedliskami genialnych twórców z Wenecji czy Florencji, otwierających przed współczesnymi nowe obszary doznań estetycznych jak i nieznanych na północy osiągnięć techniki malarskiej.


Herkules przeganiający ptaki Stymfalijskie

I na południu i na północ od Alp artyści z ciekawością przyglądali się człowiekowi i otaczającej go naturze. Starali się możliwie najlepiej ją zrozumieć i ukazać. To właśnie ówczesne spotkanie się dwu wielkich tradycji malarskich, rozwijających dotąd w pewnej izolacji – dało początek temu co nazywamy nowożytnym malarstwem Starego Kontynentu, które swym bogactwem przyćmiło wszelkie osiągnięcia innych cywilizacji w tym obszarze. I nie tylko tym. Warto o tym pamiętać, choćby teraz, gdy Europa zachowuje się czasem jak uniżony lokaj Pekinu, Moskwy, czy stolic świata arabskiego.


Rysunek królika

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz